tükel tü·kel

 1. Ähli, hemme, bütinleý, ençeme, giden.

  • Bu ýer örän hezillik, tükel deň-duş ýigitler. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. San, mukdar taýdan dogry, hemmesi bir, ýerli-ýerinde.

  • Hemmäňiziň sanyňyz tükelmi- diýip, ýaşuly sorady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Başy sagyň-maly tükel. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • tükeldir
 • tükelim
 • tükelligi
 • tükelliginiň
 • tükelmi