tüflemek tüf·le·mek işlik

Agzyndaky zady ýa-da tüýküligi tüýkürip goýbermek.

  • Sülçi jübüsinden bir sigar çykaryp, onuň ujuny dişläp tüfledi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • tüfledi
  • tüfledi-de
  • tüflemek
  • tüfläp