tüfdan tüf·dan

[tüfda:n]

Çilim galyndysy we ownuk-uşak hapa zatlar atylýan we tüýkürilýän metal gap ýa-da agaç ýaşşik.

  • Agzyndaky ýanyp gutaran papirosyny ýanyndaky tüfdana oklady. (K. Işanow, Watan üçin)


Duş gelýän formalary
  • tüfdana