tüňçe tüň‧çe

Çaý gaýnadylýan jüründiksiz, gulply gap.

 • Demini alan çaýly mis tüňçäni öwezmyradyň öňünde goýdular. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol tüňçesini suwdan dolduryp, ojakda goýdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

tüňçe oturtmak

Çaý goýmak, çaý gaýnatmak.


Duş gelýän formalary
 • tüňçede
 • tüňçeden
 • tüňçedäki
 • tüňçeler
 • tüňçelerem
 • tüňçeleri
 • tüňçeleriň
 • tüňçesi
 • tüňçesinde
 • tüňçesini
 • tüňçesiniň
 • tüňçä
 • tüňçäni
 • tüňçäniň
 • tüňçäň