tüýtdürmek tüýt‧dür‧mek işlik

  1. Bulaşygyny açdyrmak, ýapan ýüňi we ş. m. saýylan ýaly etdirmek.

    • Saňa hakyna garaňda ýüň ýa-da çöpür tüýtdürmeli. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Geýip köneltdirmek, ýyrtdyrmak.


Duş gelýän formalary
  • tüýtdürmek
  • tüýtdürmeli