töwerek

 1. Matematikada: her bir nokady merkezden deň daşlykda bolan birleşen egri çyzyk, tegelek.

  • Töwerek boýunça deňölçegli hereket. («Fizika» kursy)

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň daşyny gurşap alan giňişlik, ýakyndaky ýerler, daş-töwerek.

  • Gurt bir wagt gözüni açyp görse, töwereginde oturan öz ýoldaşlaryna gözi düşdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Töweregiňe heý gözüňi aýlaýarmyň obada heý senden başga işlemeýän barmy?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Biz mekdebimiziň töweregine her hili miweli agaçlar ekdik.

 3. Çen bilen, takmynan.

  • Bu oturanlaryň ikinjisiniň kyrkyň töweregi ýaşy bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men ony sagat bäşiň töwereginde mekdepde gördüm.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem töwerek - töweregi.


Duş gelýän formalary
 • töwerege
 • töweregem
 • töweregi
 • töweregi-de
 • töweregidi
 • töweregidir
 • töweregim
 • töweregimde
 • töweregimdedi
 • töweregimden
 • töweregimdäki
 • töweregime
 • töweregimem
 • töweregimi
 • töweregimiz
 • töweregimizde
 • töweregimizden
 • töweregimizdäki
 • töweregimizdäkiler
 • töweregimize
 • töweregimizi
 • töweregimiň
 • töweregin
 • töwereginde
 • töweregindedi
 • töweregindedir
 • töwereginden
 • töweregindäki
 • töweregindäkiler
 • töweregine
 • töwereginem
 • töweregini
 • töwereginiň
 • töwereginiňem
 • töweregiň
 • töweregiňde
 • töweregiňdedir
 • töweregiňden
 • töweregiňdäki
 • töweregiňdäkiler
 • töweregiňe
 • töweregiňem
 • töweregiňi
 • töweregiňizde
 • töweregiňizdäki
 • töweregiňizi
 • töwerekde
 • töwerekdedi
 • töwerekdedir
 • töwerekden
 • töwerekdenem
 • töwerekdir
 • töwerekdäki
 • töwerekdäkiler
 • töwerekdäkilerde
 • töwerekdäkilerden
 • töwerekdäkilere
 • töwerekdäkileri
 • töwerekdäkileriň
 • töwerekler
 • töwereklerde
 • töwereklerdedi
 • töwereklerdedir
 • töwereklerden
 • töwereklerdi
 • töwereklerdäki
 • töwereklere
 • töwerekleri
 • töwerekleridi
 • töwerekleridir
 • töwereklerimiz
 • töwereklerimizde
 • töwereklerimize
 • töwereklerinde
 • töwereklerindedir
 • töwereklerinden
 • töwereklerindäki
 • töwereklerine
 • töwereklerini
 • töwerekleriniň
 • töwerekleriniňem
 • töwerekleriň
 • töwerekleriňizde
 • töwerekleriňizdenmiş
 • töwerekleýin
 • töwerekli