töhmet at

Birine ýöňkelýän myjabat, günä, garalyk.

 • Be, ine saňa bir töhmet, men näwagt açary alypdyryn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Şu bolýan gürrüňler, hakykatdan hem, töhmet haw! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

töhmet ýüklemek

Nähak ýerden garalyk ýapmak, töhmet atmak, töhmet ýapmak.


Duş gelýän formalary
 • töhmetden
 • töhmetdenem
 • töhmete
 • töhmetem
 • töhmeti
 • töhmetinden
 • töhmetine
 • töhmetini
 • töhmetiň
 • töhmetler
 • töhmetlere
 • töhmetleri
 • töhmetlerini
 • töhmetleriň
 • töhmetli
 • töhmetmi