tärim

Gara öýüň daýanç merkezi bolup hyzmat edýän hem-de uklaryň aşak ujy berkidilýän gözenek-gözenek agaç.

 • Halnazary ýene giň öýüň tärimleri gysyp başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • tärimden
 • tärime
 • tärimi
 • tärimi-de
 • tärimin
 • täriminden
 • tärimine
 • tärimini
 • täriminiň
 • tärimiň
 • tärimler
 • tärimlerden
 • tärimleri
 • tärimlerinden
 • tärimleriniň
 • tärimlik