syzylmak işlik

 1. Kem-kemden geçip akmak, süzüp çykmak (suwuklyk hakda).

  • Bu ýerde ganyň suwuk bölegi kapillýarlardan kapsulalaryň içine syzylyp geçýär. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

 2. Bir zat duýulmak, aňylmak.

  • Howada diňe azajyk salkynlyk syzylýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýagmyryň göwnüne öweziň jogabynda bir hili sowuklyk syzylýan ýaly boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • syzylan
 • syzylar
 • syzylardan
 • syzyldy
 • syzylmagy
 • syzylmak
 • syzylmasy
 • syzylmaz
 • syzylyp
 • syzylypdy
 • syzylýan
 • syzylýar
 • syzylýardy