syrtmakly syrt‧mak‧ly sypat

[sy:rtmakly]

Syrtmak edilip daňlan, syrtmak atylan.

  • Dar agajyň depesinden syrtmakly ýüp sallanypdyr. (R. Seýidow, Bagtlylar)