syrkaw syr·kaw

Haýsy-da bolsa bir kesel bilen kesellän, sag däl, nähoş, hassa.

 • Ol syrkawa öz çagasy ýaly garady. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • syrkawa
 • syrkawda
 • syrkawdan
 • syrkawdy
 • syrkawdygyny
 • syrkawlar
 • syrkawlara
 • syrkawlarda
 • syrkawlardyr
 • syrkawlary
 • syrkawlaryň
 • syrkawlygy
 • syrkawlygyndan
 • syrkawlygyny
 • syrkawlyk
 • syrkawlykdan
 • syrkawy
 • syrkawyň