syrgyn syr·gyn 1 at

 1. Gar gatyşykly öwüsýän ýel.

  • Birdenkä syrgyn turup, gar petde-petde gaçýar. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 2. Öwüsýän güýçli ýeliň üýşüren üýşmegi (gar, çäge we ş. m.).

  • Goja Kaspiniň çöllük kenarynda, bir wagt diňe çäge syrgynynyň möwç uran ýerinde nebitçileriň abadanlaşdyrylan şäheri döredi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

syrgyn syr·gyn 2 sypat

[sy:rgyn]

Bir hatar bolup oturan (jaý we ş. m.).


Duş gelýän formalary
 • syrgyna
 • syrgynam
 • syrgynda
 • syrgyndan
 • syrgynlary
 • syrgynlaryna
 • syrgynlaryndan
 • syrgynlaryny
 • syrgynlarynyň
 • syrgynlaryň
 • syrgynly
 • syrgynrakda
 • syrgyny
 • syrgynyna
 • syrgynynyň
 • syrgynyň
 • syrgynyňy