syrdaş syr·daş

Syr alşylýan, dertleşilýän ýakyn ýoldaş, iç syryňy aýdylýan, ýürekdeş.

 • Dost gerek, syrdaş gerek diýmedimmi?! («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Ýorgaly bilen ýoldaş bolma, nadan bilen -- syrdaş. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • syrdaşlam
 • syrdaşlaryny
 • syrdaşlaryň
 • syrdaşlyga
 • syrdaşlygy
 • syrdaşlygyň
 • syrdaşlyk
 • syrdaşlykda
 • syrdaşy
 • syrdaşym
 • syrdaşymy
 • syrdaşyn
 • syrdaşyna
 • syrdaşynyň
 • syrdaşyň