sypjyrmak syp‧jyr‧mak işlik

Bir zadyň ýüzüňi sydyrtmak, sypjyklyk etmek, soýmak.

  • Gulagyň içini başarnyksyz gorjamak bilen gulagyň näzik ýerini sypjyrýarlar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sypjyran
  • sypjyrardy
  • sypjyrdy
  • sypjyrma
  • sypjyrmak
  • sypjyryp
  • sypjyrýarlar