sypanmak sy‧pan‧mak işlik

[sy:panmak]

Özüňe timar bermek, özüňi timarlamak, üst-başyňa artykmaç seretmek.

  • Ýadyňa düşýärmi, men ýaş wagtymda oňat eşikler we ökjesi beýik köwüşler geýip, işegidenimde: -- sen kime ýagşy görünjek bolup sypanýarsyň -- diýip, gabanyp öläýjek bolýardyň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • sypandy
  • sypandygyna
  • sypandygyny
  • sypanyp
  • sypanyň
  • sypanýarsyň