syntgylanmak synt‧gy‧lan‧mak işlik

[sy:ntgylanmak]

  1. Sazyň çig ýüpekden işilen kirşine ýaglygyň ujy öllenip, birnäçe gezek syntgy berilmek.

  2. Tikinçilik işinde sapaga syntgy berilmek, sapagyň daşy ýylmanmak.

  3. Göçme manyda Ýeterlikli timarlanmak, timar berilmek.

    • Ýeterlik syntgylanmadyk jümleler bu eserde hem bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • syntgylanan
  • syntgylandy
  • syntgylanmadyk