syntgy synt‧gy

[sy:ntgy]

syntgy bermek

  1. Sazyň çig ýüpekden işilen kirşini ýaglygyň ujuny ölläp, birnäçe gezek sürtüp sypamak, ýylmamak.

    • Ol ýüzüni aşak saldy, dutarynyň kirşine syntgy berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Tikinçilik işinde sapagyň daşyny ýylmamak.