synlamak syn‧la‧mak işlik

[sy:nlamak]

Birine ýa-da bir zada syn etmek, bir zady gözden geçirmek.

 • Hoşgeldi jaýlarynyň işigindäki bu görnüşleri hyrydar göz bilen synlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gyzlar ejesiniň alan zatlaryny synlap görýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • synlabam
 • synlady
 • synlady-da
 • synladygyça
 • synladygyňça
 • synladyk
 • synladylar
 • synladym
 • synladyňmy
 • synladyňyz
 • synlajagyny
 • synlajak
 • synlajakdy
 • synlaly
 • synlalyň
 • synlama
 • synlamadyk
 • synlamaga
 • synlamaga-da
 • synlamagy
 • synlamagymy
 • synlamagyna
 • synlamagyny
 • synlamagynyň
 • synlamagyň
 • synlamak
 • synlamakda
 • synlamakdan
 • synlamaklary
 • synlamaklaryna
 • synlamaklyga
 • synlamaklygy
 • synlamaklygyň
 • synlamaklyk
 • synlamakçy
 • synlamalar
 • synlamalara
 • synlamalary
 • synlamalarynda
 • synlamalarynyň
 • synlamalaryň
 • synlamaly
 • synlaman
 • synlamany
 • synlamanyň
 • synlamasaň
 • synlamasyny
 • synlan
 • synlana
 • synlanda
 • synlandan
 • synlandygyny
 • synlanlara
 • synlanlarynda
 • synlanlaryndan
 • synlanlaryň
 • synlansoň
 • synlanymyzda
 • synlanynda
 • synlanyň
 • synlanyňa
 • synlanyňda
 • synlanyňyzda
 • synlanyňyzdan
 • synlap
 • synlapdy
 • synlapdym
 • synlapdyr
 • synlapdyrlar
 • synlapdyryn
 • synlar
 • synlara
 • synlarda
 • synlardy
 • synlardyk
 • synlardylar
 • synlardym
 • synlarmy
 • synlarsyň
 • synlary
 • synlaryn
 • synlaryny
 • synlasa
 • synlasa-da
 • synlasak
 • synlasam
 • synlasaň
 • synlasaňam
 • synlasaňyz
 • synlasaňyzam
 • synlasy
 • synlasym
 • synlasyn
 • synlasyň
 • synlaý
 • synlaýan
 • synlaýandygy
 • synlaýandygyny
 • synlaýandyklaryny
 • synlaýandyr
 • synlaýanlar
 • synlaýanlaryň
 • synlaýanymdan
 • synlaýanymy
 • synlaýanyny
 • synlaýanyň
 • synlaýança
 • synlaýar
 • synlaýar-da
 • synlaýardy
 • synlaýardylar
 • synlaýardym
 • synlaýarlar
 • synlaýarsyň
 • synlaýarsyňyz
 • synlaýaryn
 • synlaýarys
 • synlaýmasaň
 • synlaýsak
 • synlaň