sykylyklamak işlik

[sy:kylyklamak]

Sykylyk atmak, sykylyk çalmak.

  • Saşka haýatynyň üstüne çykyp, bir-iki gezek sykylyklady. («Pioner» žurnaly)

  • Ol aýdym bilmese-de, legenini dep edinip hiňlenip sykylyklan bolýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • sykylyklady
  • sykylyklamak
  • sykylyklan
  • sykylyklanok
  • sykylyklap
  • sykylyklary
  • sykylyklaýar