sykylmak işlik

 1. seret gysylmak 1

  • Protoplazma öýjükleriniň bardajyklary sykylyp başlaýarlar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Bir zat gysylyp şire ýa-da suwuklyk çykarylmak.

 3. Göçme manyda Ezilmek, horlanmak.

  • Zyndanda sykylan tukat ýürekden, syzyp çykdy ses. (G. Seýitliýew, Goşgular)

 4. Göçme manyda Inçelmek, arryklamak.

  • Sen şu günler örän sykylypsyň.

sykylmak işlik

Syk bolmak, biri-birine örän ýakyn durmak.

 • Beloklaryň sosudalaryň we hemme organlaryň sykalmagy köp sebäplere görä çaltlaşýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sykylan
 • sykylanda
 • sykylandygy
 • sykylanyndan
 • sykyldy
 • sykylmagy
 • sykylmagyna
 • sykylmak
 • sykylybam
 • sykylyp
 • sykylypdy
 • sykylypsyň