sykmak syk‧mak işlik

 1. seret gysmak

 2. Bir zady gysyp şire ýa-da suwuklyk çykarmak.

  • Egin-eşiklerimizi sykmak gerekdi. (N. Amanow, A. Kowusow, Balykçylar)

 3. Göçme manyda Ezmek, horlamak.

  • Ýurtbasarlar sykdykça, Garyplar kän birleşýär. (Mollamurt, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sykanda
 • sykanyň
 • sykar
 • sykdy
 • sykdykça
 • syklarynyň
 • syklygy
 • syklyk
 • sykmaga
 • sykmagy
 • sykmak
 • sykmaly
 • syksaň
 • sykyp
 • sykýan