suwulgan su‧wul‧gan

[suwulga:n]

Zoologiýa Bedeni ýylmanak, hažžyk pisint, uzyn guýrukly, kiçijik süýreniji.

  • Iki ýana zyrmyldaýan suwulganlar, çöpe çykyp güneşe keýp edýän hažžyklar şol giň sährany öz mesgenleri hasap edýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • suwulganam
  • suwulgandan
  • suwulganlar
  • suwulganlaram
  • suwulganlary
  • suwulganlaryň
  • suwulgany
  • suwulganyň