suwsuramak suw‧su‧ra‧mak işlik

  1. Birneme suwsamak, suw içesiň gelmek.

    • Oglanlar yssydan ýaňa suwsurapdyrlar.

  2. Suwsuzlykdan ýaňa solup başlamak, suw islemek.

    • Gowaçalar suwsurapdyr.


Duş gelýän formalary
  • suwsurapdyr
  • suwsurapdyrlar