suwsamak suw‧sa‧mak işlik

 1. Suw içesiň gelmek, suwsuzlyk duýmak, teşne bolmak.

  • Her gün irden iki çäýnek içip işe gaýdýaryn welin, tä giç öýläne çenli suwsamok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ajyksaň-çopan ýanyna, suwsasaň-daýhan ýanyna bar. (nakyl)

 2. Suw talap etmek, suw tutulmagyny islemek (ekin barasynda).

  • Gowaçanyň gektar möçberi biraz suwsapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • suwsady
 • suwsadym
 • suwsama
 • suwsamadyk
 • suwsamagy
 • suwsamak
 • suwsamaklyk
 • suwsamaz
 • suwsamaýan
 • suwsamok
 • suwsan
 • suwsana
 • suwsanda
 • suwsandy
 • suwsandygyny
 • suwsandyr
 • suwsanlardan
 • suwsanlarynda
 • suwsanyň
 • suwsap
 • suwsapdy
 • suwsapdylar
 • suwsapdyr
 • suwsapdyryn
 • suwsapsyň
 • suwsar
 • suwsar-da
 • suwsardy
 • suwsarsyň
 • suwsasaň
 • suwsaýanam
 • suwsaýanyny
 • suwsaýanyň
 • suwsaýar
 • suwsaýardy
 • suwsaýardylar
 • suwsaýarlar