suwoty su‧wo‧ty

Botanika Uzyn inçe ýaprakly, başy seçelenip duran däneli, suwluk ýerde ösýän ösümlik.

 • Ol ýorunjaly çiliň gyrasyndaky suwotulary orup, ýoruňjalardan hem gysym-penje öz otuna garyşdyrardy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • suwota
 • suwotylar
 • suwotylara
 • suwotylary
 • suwotylaryn
 • suwotylaryna
 • suwotylaryny
 • suwotylarynyň
 • suwotylaryň
 • suwotynyň
 • suwotysy