suwlulandyrmak suw‧lu‧lan‧dyr‧mak işlik

Kanal, howdan we ş. m. gurmak arkaly suw bilen üpjün etmek.

  • Dogry, ülkäni suwlulandyrmak barada edilen iş bijaý kän. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • suwlulandyrar
  • suwlulandyrmaga
  • suwlulandyrmak
  • suwlulandyrmakda
  • suwlulandyrmakdan
  • suwlulandyryp
  • suwlulandyrýar
  • suwlulandyrýarlar