suwluktorba suw‧luk‧tor‧ba

[suwlukto:rba]

Içine ojuk-bujuk salyp, ýanyň bile göterer ýaly torba.

  • Ol suwluktorbalara salnan iki sany mähnet meşigi eşege ýükleýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • suwluktorbalara