suwjuk suw‧juk

Suwumsyz, kelçik, batnyksyz, suwuk.

  • Suwjuk sözler aýdyp, biziň ýüregimize düşdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem suwjuk - suwjugy.


Duş gelýän formalary
  • suwjuklyga
  • suwjuklyk