suwarmak işlik

 1. Suw bermek, suw içirmek, suwa ýakmak (mal hakda).

  • Gapyda daňylgy mallary suwardym.

 2. Suw tutmak, suw goýbermek (ýer, ekin we ş. m. hakda).

  • Plan boýunça bu oblastda şüdügär sürümi üçin 25 müň gektar ýeri suwarmak gerekdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Gowaçany wagtly wagtynda suwarmak, düýbüni ýumşatmak, otamak we ýekelemek köp hasyl almagyň girewidir.

agyz suwarmak

seret agyz


Duş gelýän formalary
 • suwaran
 • suwaranda
 • suwaranlarynda
 • suwarar
 • suwarasy
 • suwardy
 • suwardylar
 • suwardym
 • suwarjak
 • suwarjakdygyny
 • suwarma
 • suwarmady
 • suwarmaga
 • suwarmagy
 • suwarmagyň
 • suwarmak
 • suwarmakda
 • suwarmakdan
 • suwarmaklyga
 • suwarmaklyk
 • suwarmaklykda
 • suwarmaly
 • suwarman
 • suwarmana
 • suwarmazdan
 • suwarsa
 • suwarsaň
 • suwaryp
 • suwarypdyr
 • suwarypdyrlar
 • suwaryň
 • suwarýan
 • suwarýandygy
 • suwarýanlygy
 • suwarýar
 • suwarýardy
 • suwarýardyk
 • suwarýarlar