sugun su‧gun

[su:gun]

Zoologiýa Süýdemdirijiler maşgalasyndan bolan sygra meňzeş, şahly, melemtil reňkli, ýyldam haýwan, dere sygry.

 • Bu ýerde aýylar, samyrlar, belkalar, tilkiler, sugunlar meken tutýarlar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Sygryň şahyna ursaň, sugunyň endamy syzlar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • suguna
 • sugunam
 • sugundan
 • sugundy
 • sugundygyny
 • sugundyr
 • sugunlar
 • sugunlara
 • sugunlaram
 • sugunlary
 • sugunlarydyr
 • sugunlaryny
 • sugunlaryň
 • sugunly
 • sugunsyzam
 • suguny
 • sugunydyr
 • sugunyny
 • sugunynyň
 • sugunyň
 • sugunyňy