sowgut 1

seret sowalga 1

  • Beýle sowguda harajada zat çydaýarmy? («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sowgut - sowgudy.

sowgut 2

Uly ýoldan, ene ýapdan gapdala bölünip aýrylýan ýoda, ýap.

  • Häzir suw sowgudy edilip posýolok elektrik yşygy we suw bilen doly üpjün bolaňkyrlapdyr. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sowgut - sowgudy.


Duş gelýän formalary
  • sowguda
  • sowgudy
  • sowgudyna
  • sowgutda
  • sowgutlary