sowaşmak so‧waş‧mak işlik

 1. Birneme sowap başlamak, temperaturasy aşaklaşmak.

  • Çorba hernä sowaşan eken. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Bir zada bolan höwesi gaçyp başlamak, yhlassyz bolup başlamak.

  • Başyňyz dik tutup işden sowaşman, erki elden bermän kuwwatdan düşmän. (A. Kekilow, Söýgi)

 3. Birneme ynjalmak, gaharyň gaçmak, rahatlanmak.

  • Aýgülüň gyjydyndan ýaňyjyk sowaşan Nurjany ejesiniň hüjümi has-da basmarlady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • sowaşan
 • sowaşanam
 • sowaşandygyny
 • sowaşandyr
 • sowaşansoň
 • sowaşanym
 • sowaşanyňy
 • sowaşar
 • sowaşaýdy
 • sowaşdy
 • sowaşdygym
 • sowaşdygyça
 • sowaşdym
 • sowaşmagy
 • sowaşmagyna
 • sowaşman
 • sowaşyp
 • sowaşypdy
 • sowaşypdyr
 • sowaşýanlygyny
 • sowaşýar
 • sowaşýarlar