soramak so‧ra‧mak işlik

[so:ramak]

 1. Bir zady bilmek üçin sorag bermek, sorag bilen birine ýüz tutmak.

  • Ol indi Artygy soramaga çalt-çaltdan gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Birinden bir zat almak ýa-da bermek üçin rugsat, ygtyýar almak.

  • Sorap berenden, urup ber. (nakyl)

ötünç soramak

seret ötünç

 • Ötünç soraýaryn, meni bagyşlaň! («Bahar»)


Duş gelýän formalary
 • sorabam
 • sorady
 • sorady-da
 • soradygam
 • soradygym
 • soradyk
 • soradylar
 • soradym
 • soradymmy
 • soradymy
 • soradyň
 • soradyňmy
 • soradyňyz
 • soradyňyzmy
 • soragyn
 • sorajagam
 • sorajagymy
 • sorajagyna
 • sorajagyny
 • sorajak
 • sorajakdy
 • sorajakdygy
 • sorajakdygyny
 • sorajakdym
 • sorajaklaryny
 • sorajakmy
 • soraly
 • soralyň
 • soram
 • sorama
 • sorama-da
 • soramady
 • soramady-da
 • soramadylar
 • soramadym
 • soramadyň
 • soramadyňmy
 • soramadyňyz
 • soramadyňyzmy
 • soramaga
 • soramaga-da
 • soramagam
 • soramagy
 • soramagymy
 • soramagyn
 • soramagyna
 • soramagyny
 • soramagynyň
 • soramagyň
 • soramagyňyzy
 • soramajagym
 • soramajagyny
 • soramajakdygyny
 • soramajakdym
 • soramak
 • soramakda
 • soramakdan
 • soramakdyr
 • soramaklyga
 • soramaklygy
 • soramaklygyň
 • soramaklyk
 • soramaklykda
 • soramakçy
 • soramalam
 • soramalar
 • soramalara
 • soramalarda
 • soramalary
 • soramalaryna
 • soramalarynyň
 • soramalaryň
 • soramaly
 • soramalydy
 • soramalydygy
 • soramalydygyny
 • soramalydyr
 • soramalymy
 • soramalyň
 • soraman
 • soramandy
 • soramandygyny
 • soramandym
 • soramandyr
 • soramandyrlar
 • soramandyryn
 • soramany
 • soramanyň
 • soramaryn
 • soramasa-da
 • soramasam
 • soramasaň
 • soramasaňam
 • soramasy
 • soramasyny
 • soramaz
 • soramazdan
 • soramazdym
 • soramazlygy
 • soramazmy
 • soramaýar
 • soramaýardy
 • soramaýardyňyz
 • soramaýarlar
 • soramaýyn
 • soramaň
 • soramok
 • soran
 • sorana
 • soranam
 • soranda
 • sorandan
 • sorandygy
 • sorandygyna
 • sorandygyny
 • sorandyklaryny
 • sorandyr
 • soranlar
 • soranlara
 • soranlary
 • soranlarym
 • soranlarynda
 • soranlaryny
 • soranmyş
 • soranok
 • soranoklar
 • soransoň
 • sorany
 • soranymda
 • soranymdan
 • soranymy
 • soranymyzda
 • soranymyzyň
 • soranymyň
 • soranynda
 • soranyny
 • soranyň
 • soranyňda
 • soranyňy
 • soranyňyz
 • soranyňyzda
 • sorap
 • sorapdy
 • sorapdylar
 • sorapdym
 • sorapdyr
 • sorapdyrlar
 • sorapsyňyz
 • sorar
 • sorara
 • sorardy
 • sorardyk
 • sorardym
 • sorarlar
 • sorarly
 • sorarsyň
 • soraryn
 • sorarys
 • sorarysmy
 • sorarça
 • sorasa
 • sorasa-da
 • sorasalar
 • sorasalaram
 • sorasam
 • sorasamam
 • sorasana
 • sorasaň
 • sorasaň-da
 • sorasaňam
 • sorasaňyz
 • sorasy
 • sorasym
 • sorasyn
 • sorasyň
 • soraý
 • soraýan
 • soraýana
 • soraýanam
 • soraýandygy
 • soraýandygyny
 • soraýandyklaryny
 • soraýandyr
 • soraýanlar
 • soraýanlardan
 • soraýanlarynda
 • soraýanlaryň
 • soraýanymyň
 • soraýanyny
 • soraýanyň
 • soraýança
 • soraýar
 • soraýardy
 • soraýardyk
 • soraýardylar
 • soraýardym
 • soraýarka
 • soraýarlar
 • soraýarmyň
 • soraýarsyň
 • soraýaryn
 • soraýarys
 • soraýjak
 • soraýmaly
 • soraýmasalar
 • soraýmasaň
 • soraýsa
 • soraýyn
 • soraýynmy
 • soraýyň
 • soraň