sorag-ideg so‧rag-i‧deg

[so:rag-i:deg]

Birini ýa-da bir zady soraşdyryş, habar tutuş, agtaryş.

  • Ol sorag-ideg bilen kärhananyň ýerleşýän ýerini tapdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)