sonet so‧net

Edebiýat termini Iki sany dörtleme we iki sany hem üçlemeden düzülen on dört setirli şygyr.

 • Petrarka liriki şygyrlar -- sonetler ýazypdyr. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
 • sonetde
 • sonetdenem
 • soneti
 • sonetine
 • sonetini
 • sonetiň
 • sonetiňiz
 • sonetler
 • sonetleri
 • sonetlerini