sonarlamak so‧nar‧la‧mak işlik

Sonarda otlap ýörmek.

  • Ýaşyl ýapynjaly sähra meýdanda sonarlap ýör obamyzyň kän maly. (A. Atajanow, Arzyly myhman)


Duş gelýän formalary
  • sonarlap