sommak som‧mak işlik

 1. seret somalak

  • Sommak depe.

 2. Gepleşik dili Aýallaryň geýýän bedre ýaly uly börügi.

  • Sommak geýnen gelin.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sommak - somdum, somduň, somupdyr.


Duş gelýän formalary
 • soman
 • somana
 • somdur
 • somma
 • sommagy
 • sommagyndan
 • sommak
 • somsa
 • somsalar
 • somsaň