sokulybermek so‧ku‧ly‧ber‧mek işlik

  1. Köpçüligiň içine aralaşybermek, sümlübermek, giribermek.

  2. Hemme zadyň arasyna goşulyp göze-başa düşübermek.