sokjarylmak sok‧ja‧ryl‧mak işlik

Göze-başa düşmek, ýerliksiz ileri-ileri süýşübermek, suwumsyzlyk etmek.

  • Ýagdy sokjarylyp, eýle-beýle diýip gürrüňe başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Senden öňki agronom-da gezip ýören akmak däldi, emma şol hem sokjarylyp ýörenokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sokjaryldy
  • sokjarylmak
  • sokjarylyp