sokjamak sok‧ja‧mak işlik

Çekeläp-çekeläp emmek, ýantlap-ýantlap emmek, lezzet bilen sorup emmek.

  • Köşek ene düýäniň emjeklerini taýly gezek sokjaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • sokjap
  • sokjaryn
  • sokjaýardy