sokdurmak sok‧dur‧mak işlik

  1. Bir zadyň içine ikinji bir zady girdirtmek.

    • Syçanyň hinine taýak sokdurdy.

  2. Ýylan, içýan we ş. m. mör-möjege özüňi çakdyrmak.

    • Men elimi ýylana sokdurdym.


Duş gelýän formalary
  • sokdurdy
  • sokdurdym
  • sokdurmak
  • sokduryp