sogrulmak sog‧rul‧mak işlik

Dartylyp goparylmak, goparylyp aýrylmak, çekilip çykarylmak.

 • Uly oýtak çukurlaryň töweregindäki agaçlar döwlüpdir ýa-da kökleri bilen sogrulypdyr. (Ý. L. Krinow, Asman daşlary)


Duş gelýän formalary
 • sogrulan
 • sogrulanda
 • sogrular
 • sogruldy
 • sogruldygy
 • sogrulma
 • sogrulmak
 • sogrulman
 • sogrulyp
 • sogrulypdyr
 • sogrulýan
 • sogrulýar