soňra soň‧ra

Birnäçe wagt geçenden soň, bir iş bolup geçenden soň, soňundan.

  • Kartoşka soňra mehanizmler bilen bejeriljekdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Owal aşyk köýer, soňra magşugy. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • soňra-da
  • soňrada
  • soňradan
  • soňrady
  • soňradyr
  • soňralary
  • soňrasyndan