soňkusygün soň‧ku‧sy‧gün

Birigünüň yz ýanyndaky gün, geljek üçünji gün.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem soňkusygün - soňkusygünüm, soňkusygünüň.