soňabaka so‧ňa‧ba‧ka

[soňabaka:]

Soňky wagtlardan, soň-soňlar, wagt geçdikçe, ahyrynda, soňra, soňabara.

  • Soňabaka ekinleri adatdaky ýaly uzboýuna bejermeli boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Deň hatarda ugran welosipedler soňabaka bir uzyn hatara düzüldiler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Soňabaka olar tegelenip oturan uly üýşmäge öwrülýärler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)