silkdirmek silk‧dir‧mek işlik

  1. Bir zady eýläk-beýläk batly gymyldatdyrmak, batly dartyp goýbertdirmek, yralatmak.

  2. Bir zadyň tozanyny ýa-da hapasyny kakdyrmak.

    • Egin-başynyň tozanyny sildirdi.


Duş gelýän formalary
  • silkdirip
  • silkdirmek