setirlenmek işlik

Setire düzülmek, hatara düzülmek, setir-setir bolmak.

  • Şäheriň setirlenip duran çyralary uzakdan görünýärdi.


Duş gelýän formalary
  • setirlenen
  • setirlenip
  • setirlenmek