sesli ses‧li sypat

 1. Sesi bar bolan, ses çykarýan, owazly.

  • Sesli kino görkezmek üçin kinomehanikler taýýarlaýan kurs açyldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Güýçli, gaty sesi bar bolan.

  • Ol öňküsine görä sesli dutar edinipdir.


Duş gelýän formalary
 • seslije
 • seslilik
 • seslim
 • seslisinden
 • seslä