seslendirmek ses‧len‧dir‧mek işlik

  1. Ses etdirmek, ses çykartmak, gygyrtmak.

  2. Jogap berdirmek, gaýtargy berdirmek, gepletmek.


Duş gelýän formalary
  • seslendirip
  • seslendirmek
  • seslendirmelidigini