seslendirmek işlik

  1. Ses etdirmek, ses çykartmak, gygyrtmak.

  2. Jogap berdirmek, gaýtargy berdirmek, gepletmek.