serwi ser‧wi

Botanika Günorta ýurtlarda ösýän, ýokarsy piramida görnüşli hemişe gök öwsüp duran agaç.

  • Serwi daragt üstünde bilbiller saýraşanda, Periler baga girip gözeller oýnaşanda. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
  • serwide
  • serwiden
  • serwidir
  • serwiler
  • serwim
  • serwimiz
  • serwini
  • serwisi
  • serwisiň